BACALAH 3 SURAH INI JIKA SERING DIGANGGU JIN ATAU SYAITAN.KESANNYA AMAT LUAR BIASA!

Syaitan adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang telah berjanji akan mneggoda dan menyesatkan manusia.Syaitan mengerahkan segala kemampuannya untuk menyesatkan manusia dengan pelbagai cara agar manusia terjerumus ke dalam api neraka sebagai teman syaitan.Ada beberapa cara untuk mengelakkan godaan syaitan yang terkutuk,salah satunya iaitu membaca Al-Quran.Surah apa yang dapat menghindarkan kita dari godaan syaitan?

Al-Quran merupakan kumpulan firman Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia dan ternyata ada beberapa surat dalam kitab suci ini yang boleh digunakan untuk mengusir syaitan yang selalu menggoda manusia agar terjerumus dalam lembah dosa.

Dalam hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad telah diceritakan bahawa pada malam hari yang sangat gelap dan turun hujan,para sahabat keluar untuk mencari Rasulullah untuk menjadi imam dalam solat.Setelah berjumpa dengan beliau akhirnya Nabi menyeru kepada para sahabat untuk membaca surah Al-Falaq dan An-Nas sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan petang hari.Jika seseorang membaca kedua surat ini di pagi dan petang hari maka Allah akan mencukupi segala sesuatu dalam kehidupannya serta Allah akan menjaganya dari segala tipu daya syaitan yang boleh menyesatkan manusia,inilah bacaan pengusir jin dan syaitan yang boleh kita amalkan.

Ternyata tidak hanya surah Al-Falaq dan An-Nas saja yang dapat mengusir syaitan yang boleh menggoda kita tetapi dalam Al-Quran juga masih terdapat beberapa surah yang boleh digunakan untuk melindungi diri dari syaitan.Berdasarkan hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Muttafa bahawa Rasulullah telah menjelaskan jika seseorang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dengan tulus maka Allah akan mencukupi segala sesuatu dari kehidupannya.Makna dari mencukupi dalam hadis tersebut sebagai mencukupi seseorang dari solat malam,sedangkan ulama lain berpendapat bahawa kata mencukupi bererti Allah akan mencukupi seseorang dari semua kejahatan setan yang selalu mengintainya.

Ayat Al-Quran pengusir syaitan dan jin ini juga semakin dikuatkan dengan hadis Nabi yang menerangkan bahawa sebelum langit dan bumi diciptakan,Allah SWT telah menurunkan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dan jika seseorang membaca dua ayat tersebut dalam rumahnya maka setan akan mampu mendekatinya hingga tiga malam.Dua ayat ini merupakan ayat yang dapat melindungi kita dari godaan dan tipu daya syaitan yang boleh menjerumuskan manusia kedalam kegelapan.

Sebagai seorang muslim hendaklah mengamalkan ketiga surah ini di waktu pagi dan petang hari kerana Allah akan menjaga kita dari gangguan syaitan yang boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka.

Surah Al-Falaq,An-Nas,dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah merupakan doa pengusir syaitan dan jin yang dapat membentengi diri kita dari bahaya syaitan yang boleh merosakkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.Setan tidak hanya mneggoda kita dari luar sahaja tetapi juga dapat membisikkan tipu daya melalui hati manusia sehingga banyak di antara kita yang terjerumus dalam perangkap syaitan.

Tidak hanya dengan mengamalkan ketiga surah di atas saja kita dapat terhindar dari godaan syaitan,kita juga harus memperbaiki kualiti keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan selalu meningkatkan ibadah dan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa.