Ingin Membayar Hutang, Tapi Penghutang Sudah Meninggal Atau Tidak Tahu Dimana

FATWA SYAIKH BIN BAZ || diterjemahkan Oleh Al Ustadz Abu Utsman Kharisman

PERTANYAAN:

Wahai Syaikh yang mulia, saya memiliki hutang kepada beberapa orang. Sebahagian waktunya sudah lama, sebahagian waktunya masih belum lama. Pada saat mereka menagih hutangnya, waktu itu saya belum punya wang. Sekarang saya punya wang. Akan tetapi sebahagian mereka ada, sebahagian lagi tidak ada (tidak ditemui). Apa yang sayaboleh lakukan terhadap harta orang-orang yang tidak ditemui itu?

JAWAPAN:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah dan sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah dan kepada keluarga, Sahabat, dan orang yang mendapat petunjuk dengan PetunjukNya. Amma ba’du…

Hendaknya anda berusaha bertanya tentang tempat-tempat mereka. Jika alamat-alamat mereka telah diketahui kirimkan hak-hak mereka. Ini yang wajib bagi anda. Kerana menunaikan hutang adalah wajib dan ini adalah media untuk menunaikannya.

Anda wajib bertanya dan berusaha keras hingga mengetahui tempat-tempat dan alamat-alamat mereka. Kemudian mengirimkan hak-hak mereka.

Dan jangan tergesa-gesa (untuk memastikan mereka tidak ditemui). Mungkin saja mereka akan datang. Mungkin anda mengetahui alamat-alamat mereka, jika mereka belum datang jangan tergesa-gesa.

Jika anda sudah putus asa (yakin mereka memang tidak ditemukan setelah berusaha mencari), maka bersedekahlah (sejumlah hak mereka) diniatkan untuk mereka.

Jika mereka kemudian datang (setelah anda sedekah), berikan mereka pilihan. Jika mereka menerima harta itu disedekahkan, maka pahalanya untuk mereka. Jika mereka tidak terima, maka pahala sedekah itu untuk anda dan anda harus memberikan hak mereka kepadanya.

Kita meminta kepada Allah agar Dia memberikan taufiq kepada semuanya. Jazaakumullahu khairan.