Inilah Balasan Untuk Orang Yang Enggan Membayar Zakat!

Dijelaskan di sini jenis dan bahagian orang yang enggan membayar zakat berdasarkan niat hati masing-masing kepada dua bahagian. Pertama: Orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana mengingkari kewajipannya Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga selepas mengucap dua kalimah syahadah dan mendirikan solat. Oleh itu, ulama bersepakat menyatakan bahawa orang yang menentang dan mengingkari zakat adalah kafir […]