Rawatan Penyakit Sawan Dengan Hanya Menggunakan Ayat-ayat Al-Quran

Seperti yang diterangkan di atas, maka jelaslah bahawa wujudnya gangguan pada sistem saraf pesakit sawan. Namun punca sebenar masih belum dapat disahkan sepenuhnya dan terdapat banyak hadis mengenai penyakit sawan yang menyebut tentang gangguan jin keatas pesakit sawan. Diriwayatkan daripada Nabi Suliaman bin Daud a.s. bahawa baginda telah melihat seorang perempuan tua yang sudah beruban […]