KISAH MENYENTUH HATI, JANGAN PERNAH TABUR BUNGA DI ATAS MAKAM AYAHMU NAK. BERIKUT INI CERITA DAN SEBABNYA.

ANAKKU, sebelum jenazah ayahmu dikebumikan izinkan ibu menyampaikan wasiat beliau,” ujar seorang perempuan sambil memegang jasad suaminya yang telah terbalut kafan. “Wasiat apakah itu, Bu. Jika memang boleh ditunda, baiknya menunggu sesudah jenazah ayah dikebumikan saja.” “Tidak boleh. Wasiat ini mesti disampaikan sekarang. Almarhum bapa berwasiat agar jangan ada yang menaburkan bunga di atas kuburnya.” […]